Make your own free website on Tripod.com

Tujuan Penubuhan

Kelab ini ditubuhkan dengan beberapa tujuan utama iaitu:

 

Kebajikan :

Menjalankan kerja-kerja kebajikan kepada mereka yang memerlukan dan menjalankan lain-lain aktiviti amal jariah.

Pendidikan :

Memberi, mengadakan, mengurus dan menjalankan pendidikan agama Islam melalui aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan untuk semua mahasiswa dan masyarakat luar.

Lain-lain :

Menjalankan lain-lain aktiviti yang bersesuaian dengan kehidupan mahasiswa dan cuba melibatkan seramai mungkin penyertaan dari mahasiswa tanpa mengira bangsa, rupa, dan agama.

 

Kepentingan Penubuhan

Kepentingan penubuhan kelab ini adalah:

 

BACK

 

 

Objektif PERKIMUUM Carta Organisasi Majlis Tertinggi Keahlian Aktiviti Islamic Sites